Empresa / Administració

La informació del Servei Meteorològic de Catalunya està disponible per a empreses i administracions a través de diferents canals de comunicació, alguns dels quals són de pagament. Els serveis professionals de l’SMC inclouen portals amb productes exclusius i funcions avançades en constant evolució, i la possibilitat de desenvolupar productes a mida.

Les sol.licituds de serveis es poden demanar per correu electrònic a comercial@meteo.cat

 

Dades meteorològiques (XEMA, XRAD i Models)

 Dades de la XEMA en arxiu XML per FTP

Servei d’enviaments automàtics amb les dades meteorològiques a temps real (sense aplicar filtres de validació) registrades a les estacions de la XEMA.

Els fitxers s’envien en format XML a través de compte FTP, podent configurar les estacions i variables incloses en els fitxers, així com la freqüència dels enviaments.

Dades de la XEMA per correu electrònic

Servei d’enviaments automàtics per correu electrònic amb dades meteorològiques diàries registrades a la XEMA, d’acord amb els controls de qualitat aplicats en el moment de l’enviament.

Els fitxers s’envien en format excel per correu electrònic, podent generar-se setmanal o mensualment. Aquest servei permet incloure variables calculades com la ETO.

Dades de radar per FTP

El servei permet accedir a diferents productes radar en temps real de la imatge composada i/o a la imatge individualitzada dels radars de l’SMC, amb els següents formats:

  • Dades brutes
  • Productes específics, com ara VIL, TOP, CAPPI, PPI i/o la precipitació estimada, en el format propi de l’SMC o bé com a dades georeferenciades en format GIS
  • Imatge en format gif o jpg amb dades de reflectivitat al nivell més baix
Dades de models per FTP

El servei permet accedir a les sortides dels models meteorològics i oceanogràfics operatius a l’SMC, a diferents dominis, resolucions i horitzons de pronòstic. Existeixen diferents formes d’accedir als volums de dades:

  • Sortides numèriques en format GRIB, NetCDF o ASCI
  • Sortides gràfiques en format GIF
  • Sortides per punts específics (llistats, meteorogrames, radiosondatges)

El servei, també permet descarregar les dades necessàries per executar d’altres models numèrics:

  • Dades brutes per niar models meteorològics (WRF, MM5)
  • Camps meteorològics per inicialitzar models de dispersió de contaminants (AERMOD, CALPUFF)
  • Camps meteorològics per inicialitzar models oceanogràfics (WAM, WW3)
Preu dels serveis

L’alta dels processos de tramesa d’informació té un cost de 217 €, a excepció de les malles de punts dels models en què el cost és de 651 €.El cost de la tramesa depèn del nombre de paràmetres configurats. Càlcul costEn el cas d’imatges o dades radar el preu és de 0,1431 € per cada imatge individual i 0,2387 € per cada imatge composada. Els preus estan subjectes a descomptes segons el nombre d’imatges o fitxers.Per a més informació sobre aquests o altres serveis us podeu dirigir a: comercial@meteo.cat

Assessorament per esports nàutics

Assessorament meteorològic pels esports nàutics i, sobretot, per la pràctica de la vela:

 Briefings presencials

Explicació de les condicions meteorològiques previstes per a una regata, especialment pel que fa a vent i onatge. Aquests briefings poden ser en català, castellà, francès o anglès.

 

briefing_470          VPuigClassica

Les sortides de models meteorològics capaços d’oferir prediccions horàries d’alta qualitat amb molt bona resolució geogràfica (menys de mig quilòmetre), unides a l’experiència i coneixement de tècnics en predicció meteorològica, donen com a resultat la capacitat d’oferir amb garanties aquesta mena de servei.

Preu del servei

Entre 150 i 250 € per briefing, depenent de la ubicació de la regata i amb descomptes als clubs associats a la Federació Catalana de Vela en funció del volum d’informació.

 Informes meteorològics diaris per escrit

 

informe_meteo_regates_1     informe_meteo_regates_2

Informes diaris amb comentaris de la situació meteorològica i predicció preparada específicament per l’assessorament a regates. Disponibles a les 9 del matí.

Preu del servei

65 € per informe.

Data d'actualització: 04.05.2018